Tromjesečne leće

Kontaktne leće za kvartalnu izmjenu - mogu se koristiti tri mjeseca.

Također kao dvotjedne i mjesečne treba ih zamjeniti novima nakon isteka njihovog roka trajanja.

Leće se stavljaju ujutro, skidaju navečer i zahtjevaju izrazitu brigu oko higijene, te čišćenje i održavanje tekućinama za kontaktne leće.

Nakon čišćenja, leće se ostavljaju preko noći u kutijici sa otopinom za kontaktne leće.