Jednodnevne leće

Jednodnevne leće su kontaktne leće za svakodnevnu izmjenu.

Dnevne leće su najjednostavniji način korištenja kontaktnih leća,
pogotovo za sportaše, rekreativce i osobe koje povremeno koriste leće.

Ujedno su jednodnevne kontaktne leće i najzdraviji oblik leća,
zbog nemogućnosti stvaranja taloga, prljavštine i bakterija jer se leće na kraju svakog dana bacaju, te se ujutro za upotrebu otvori novi, sterilni par leća.