Dvotjedne leće

Kontaktne leće za dvotjednu izmjenu su kao mjesečne i tromjesečne, kontaktne leće koje se nose određeno vrijeme.

Konkretno u ovom slučaju dva tjedna.

Po isteku tog vremena kontaktne leće se trebaju zamijenjeniti novima.

Ove leće se svaki dan moraju dezinficirati, čistiti otopinama za meke kontaktne leće kao što su Complete, Solo Care Aqua, Renu.